بناي انصاري-اورميه

یازار : Aydin


بناي انصاري متعلق به بابك جعفري بوده كه بعداً به دختر ايشان و همسر سيف‌اله‌خان انصاري مي‌رسد و به همين نام شهرت دارد . اين خانه در قسمت مركزي شهر و در امتداد خيابان مدني «2» و ميدان گل اوستي ( سرگل) در كوچه بن بست انصاري واقع شده است . با توجه به فرم بنا و كتيبه‌هاي موجود در كاشيهاي تزئيني خانه بين سالهاي 1330 و 1334 احداث شده است كه قدمت آن مربوط به اواخر دوره قاجاريه مي رسد .

بناي انصاري - اروميه آذربايجان غربي

ورودي بنا از جبهه شمالي به حياطي چهارگوش است . در جبهه جنوبي و اندروني خانه حياط ديگري است كه باغ انگور است كه با ديوار خشتي و پايه هاي آجري محصور شده است . ساختمان در وسط حياط و باغ و روبه شمال قرار دارد . ورودي هاي آن از جبهه شمال شرقي و شمال غربي با راه پله هاي دو طرفه سنگي و طاقهاي هلالي آجري است كه به طبقه همكف ، طبقه اول ، اتاق هايي در ضلع شرقي و غربي

بناي انصاري - اروميه آذربايجان غربي

، حياط ، باغ و واحد مسكوني ديگري كه در ضلع غربي اين مجموعه است ميتوان راه يافت . طبقه همكف بصورت زيرزمين تا ارتفاع 2 متري از سنگ هاي تراش دار و طبقه اول تا آخر ساخته شده است و بناهاي دو ضلع شرقي و غربي بعداً به هسته اوليه الحاق شده اند . مصالح بكار رفته در اين مجموعه از سنگ و آجر ، خشت و چينه ، سقف پوشش چوبي و اندود گچ و تخته پوش مي باشد . پشت بامها با اندود كاه و گل عايق‌كاري نموده اند .

  • [ ]