به دنبال تعطيلي شركت بنيان ديزل تبريز، شركت بلبرينگ سازي تبريز نيز در مرز تعطيلي كامل قراردارد

یازار : Aydin

شركت بنيان ديزل تبريز يكي ازعمده ترين تامين كنندگان قطعات اساسي سايپا وايران خودرو (توليدكننده سيلندرنيسان براي سايپاواكسل وانت پيكان براي ايران خودرو)بعلت نبود توليد درايندوشركت خودرو سازي وعدم پرداخت مطالباتش توسط آنهادرمرز ورشكستگي ازاول آبان ماه تعطيل شد و شركت بلبرينگ سازي ايران تبريز نيز به همان دليل درمرز ورشكستگي وتعطيلي كامل قراردارد.

 

بر اساس گزارشات رسيده به گروه خبري تبريز سسي ، چندماه قبل نيز شركت صنعتي شمالغرب يكي ديگرازتامين كنندگان بزرك خودروسازان به همين دليل تعطيل شد و دهها قطعه ساز بخش خصوصي كه عمدتا درتبريز و كرج  و حومه تهران قراردارند در چند ماه گذشته به همين سرنوشت دچارشدند و يا درحال شدن هستند و اين يعني بيكاري هزاران كارگر كه مضاعف برگراني سرسام آور بايد با بيكاري نيز پنچه نرم كنند و اينجاست كه مسئولين دولتي ومجلس ازبي تاثيري تحريمها حرف ميزنند وخانه كارگر تماشاگر بدبختي كارگران هست


  • [ ]